Αξιούμε!!!

Κάνε δική σου τη σελίδα μας.

Κύρια Σελίδα.

Εμείς...
Χάρτης
Ομιλίες
Έγραψαν...

Τα Σχολεία μας

Εκπαίδευση
Ενημέρωση
Δημοτικό & Νηπιαγωγείο
Γυμνάσιο
Τα παιδιά μας γράφουν

Δημογραφικά Στοιχεία
Κάτοικοι, Κοινοτικό Συμβούλιο, Σχολική Εφορεία

Μαθητές
Ιστορία
Ασχολίες Κατοίκων

Καταστροφή Πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Οι "Δικοί" μας Άγιοι
Χερσόνησος Αγίων

Απόστολος Ανδρέας (1)
Απόστολος Ανδρέας (2)

Άγιος Φίλωνας (1)
Άγιος Φίλων (2)
Άγιος Συνέσιος (1)
Αγ. Συνέσιος (2)
Αγία Φωτεινή
Μονή και Θαύματα του Απ. Ανδρέα
H Eπισκοπή Καρπασίας

Εγκλωβισμένοι
Το δράμα των εγκλωβισμένων
Οι εγκλωβισμένοι μας
Δολοφονίες, Ξυλοδαρμοί, Κλοπές
ΚΑΡΠΑΣΙΑ: Οι τελευταίοι των Ευρωπαίων εγκλωβισμένων
Μηνύματα Εγκλωβισμένων
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο οδήγησαν οι Ριζοκαρπασίτες τους Τούρκους

Τα δικά μας
Ριζοκαρπασίτικες Συνταγές
Συντυχάννετε (ομιλείτε) ριζοκαρπασίτικα;
Το χωρκόν μου
Ο καιρός στο Ριζοκάρπασον

Το Ριζοκάρπασον στη μνήμη μας
Σωματεία

Ιστορία
Γεωγραφία
Τοπωνυμία
Παραλίες
Μνήμες

Πρόσωπα
Οι Ριζοκαρπασίτες γράφουν
Χερσόνησος Ηρώων
Αγνοούμενοι
Γιάννης Μανιταράς

Το Μαρίν
Νάσα Παταπίου
Πάρις Αθανασιάδης
Γιάννης/Μαρία


Φωτογραφίες
Φωτογραφίες του χθες  (1)
Νέες ανέκδοτες μαθητικές φωτογραφίες  (2)
Νέες Ανέκδοτες φωτογραφίες  (3)
Ανέκδοτες φωτογραφίες  (4)
Νέες Φωτογραφίες  (5)
Νέες μαθητικές φωτογραφίες  (6)
Φωτογραφίες σήμερα (7)
Φωτογραφίες σήμερα (8)

Μαθητικές (9)

Εφημερίδα Ριζοκαρπάσου
Τεύχος 1
Τεύχος 2
Τεύχος 3

Τεύχος 4
Τεύχος 5

Τεύχος 6
Τεύχος 7
Τεύχος 8

Τεύχος 9


Άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες
Τα κατεχόμενα μνημεία μας

Υπουργείο Παιδείας
Κώμα Γιαλού
Νέτα
Επισκοπή Καρπασίας
Lobby for Cyprus
Cypriot Federation

Nepomak
Rizokarpasso fc
ΚατωκοπιάΤηλεφωνικοί κατάλογοι:

ΑΤΗΚ (Κύπρου)

Ο.Τ.Ε (Ελλάδας)

Αρχείο

Ριζοκαρπασίτικα Παρανώμια*. Για να μην τα ξεχάσουμε ποτέ!!!

Ευχαριστούμε θερμά τις συγχωριανές μας, Ελισάβετ (Σαββού) Νικολάου Ψυντρού - Βάλλαχη που είχε το κουράγιο να θυμηθεί όλα αυτά τα ονόματα, καθώς και την Κατερίνα Κτωρή που μπήκε στον κόπο να τα καταγράψει. Κάτι προσθέσαμε και μεις φυσικά.

Παράκληση προς όλους τους Ριζοκαρπασίτες που θα εντοπίσουν αυτούς που ξεχάσαμε και είναι πολλοί ,να μας στείλουν τα ονόματά τους.

Πατσαλίνα, Ζούκκος, Ρίκκος, Τεχήνιος, Σωτήρενα, Παντέλας, Τρικουλιάς, Βάλλαχης, Κουρουνιάς, Βέρτος , Καρεκλάς, Μιμμής, Βενιζέλος (σιωφέρης), η Γκού,

Δυσέενα, Κουλλουπού, Κλαούρες, Παναής του Μύξη, Αγγουράς, Σιήρος, Χρονοίας, Νουρί, Πελλοστυλιάς, Ρούσος, Κώτσιος,  

Πάουρος, Μαρί, Καμηλί, Ζωήρα, Ρικκού, Στασής Παρταλού, Παστουνάς, Λευτερί, Χάρος Πεττούρι, Μονοκόρη, Τσιφοτός, Στειαρός, Μήτας, Ότη, Κουτσόσαββας, Τίστηρης, Κεντητός, Ζωντάνι, Κουτσοσαβούρι, Πότσος, Μουστακάς, Τσιλλάττης, Ξύλουρας,

Ουσός, Ππόλος, Ξυνιάτος, Κατσοσιηρού, Βριλούι, Μακκούλλα, Σιόουλος, Ρικκούι, Μακρής, Βαγγέλα, Στεφανούρι,  

Χωρκανός, Παυλλίκκος, Πετεινός, Λαμπρής, Κωσταγιάς, Μητσής, Μελαναρκίτης, Φυτής, Ξιούρος, Ζαχαρή,  

Ανεμούρης, Μαστορού, Μαούρι, Ματεούρι, Ζαήμης, Μουζουρέ, Σέρκης, Τσιηράκκη, Γαλαττόμος ? Τσιόρπας, Πιταούρες, 

Τσιακόλας, Πτωχόπουλλος, Μάισσα, Ουμέρα, Αντρίκκος του Παπά, Σωτήρης του Παπάτουλιου,  

οικογένεια Παπάθεωρου, Γιάννης της Βάττας, Μιχάλης της Λουτσούς, Τεντζιεράρης, Μανιταράς, Κουτσιάς, Βαττού,  

Ψιντρός, Κόκο, Χοντρός, Πίγγαραλλης, Αντρεΐ, Μηχάηλος, Βριλούι, Σκέττος, Ννάος, Παρασκούι, Κούμπας, Δκιακούι,  

Κότσαππος, Γελάμενος, Ζέκκας, Παναή – Τσαγγάρης, Νούρος, Ττασή της Παλεττούς, Μουτούρι Κάσπης, Πέτρος της Ττάλλας,  Πυρίστης,

Διαμαντέοι, Γιαννουκκάς, Συνέσειες, Ματσούκας, Πυρίστης, Καουτζιάνης, Κούκλος, Σιόουλος, το Παυλί της Ευρούς, Κατσίνα, Σιάμπης, Δημήτρη Κάμηλος, Τταππούς, Καγιάτος, Χαρκάς, Ψυντρός, Ζιζίας, Τσιηρτού, Χατζηγιάγκος, Χατζηγιάννης,

Ταυρί, Κολίν, Σαρατζιηνός, Πόγκουρος, Σκούλλος, Τσιήρτος, Σφογγάρι, Παής, Μαμμουρίας, Φάνης, Σιηρί, Κουέλλα, Πιτσιός,  

Βασιλιτζιά, Νέος , Σωλωμούρι, Φώκας, Κκισμηράς, Κάσης, Σαββού του Σαψού, Μουνουχαρί, Ξύλουρας, Σιουντού, Βάττα,  

Σιελέντρης, Τιτάς, Αρχοντούς, Φασουλί, Νικίας, Μήτσιος, Σάββας του Μιρτιάδη, Μουστακαλλής, Μούστρας, Κλωτσιού,  Ττουλή, Παντελάκκος,

Σκόρτος Κρομμί, Παναή Τσιακκής, Κκελαντρίας, Μελής, Χατζιηαναστάσιες, Ψύλλος, Λιαούρι, Βαρνάβας του Ψύλλου, Πίτρακκος, 

Πηττάκας, Λένος, Τουμάτσιας, Τίκκιρος, Χρυσοδοντί, Κκοπός, Ττοουλαράς, Χάρπας, Παρπόττας, Φράγκος, 

Κανού του Κουτσόσαββα, Πουσιουρίας, Βοροκλινιώτης, το Αβραμι, Λάχταρος, Ζαχαρί του Ττάση, Κολογιάννενα, Χάσος,  

Σιαλής,  Πιλλαουρί, Κούρκας, Ήκκος, Παναούλλος, Χωρευτής, Ττούλος, Περεντές, Ασπρή, Λόντος, Κάττος, Παρπέρης,  

Κκελλοπάρπερος, Παυλί της Άννας, Κουννάς (Μουστακάς), Κούννα, Τσαούρα (η μάμμη), Κίτσης, Παγωτάρης, Ζάχαρος του Μέσιο,  Καέκκος,

Μηλού, Βασιλέας, Σιημητράς, Τσικολή, Κυριάκος ο Αθηαινίτης, Τάκλας, Σιουνταρή, Ζαχαρόγιαννος, Παρτζιήλης, Παμπαλλής,  

Καλοηρού, Τσουτζιάρης  Κοτσιηνόλοττας, Σάββας της Κολογιάννενας,  Καϊττάνης (ο καμηλάρης), Ττοφούρη (καμηλάρης), Κλώναρος, Φτειράς, Κρομμή, Τρούλλος, Τζιουτζιόγιαννος, Κάττος,  Κληρής, Τροσιής, Πεζούνα, Σακκουλλί,

Γιαγκουλλίνα, Μιμμής, Ττανής, Λουφκερού, Χασιαρί, Κουρκουτάς, Αντρομάχη της Κουττούκας, Κανταρή, Στυλιάς  (ο περβολάρης του Αποστόλου Αντρέα μας στο Ριζοκάρπασον ,έσιη δοξαμένην αν θυμάστε τζιαι το νερό τρέσιει όπως πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έσιει τίποτε είναι μόνο το χωράφι  τιτσηρί χωρίς το όμορφο περβόλιν του), Ττουλούρας, Φαλάς, Βασιλέας, Γλύκος, Ζηζίας, Λύρας, Ζάννενα, 

Μπήρρης, Πωρκί, Μηλιά, Κρέντος, Κοτσιεκκάς, Τσουκκού, Προδρομή, Ταονή, Ππαλούγκος, Πορτέτι, Σιοουλί, Μιρτής, οι πιολάρηες μας), Σωτήρα του Τσιλλάττη, Πολύκιας, Γόνυες, Ττίκκηρος, Κιτηρή, Τουμπάνη, Λειβάνης, Καρσάς, Γιάννουρος, Κόνιαλης, 

Τάλιας, Μούγιας, Πασκαλιάες , Ροηττάς Λύρας, Καϊμακλιώτης Τζιηχλάς , Στυλιούρι, Καμμίτσα, Σιαμπέλα, Σιάμπης, Αλουππός,  Αλουππούρι, Μαύρος, Τάης, Χομιανή,  

Μηχάλης του Τσούρο, Βέβαιας, Νικότσας, Τοουλή, Τσικούρας, Στυλλάιν, Κουστούλλα, Λούλα του Κουρίο, Σιούντενα, ΤσιΝικόλας, 

Ο Κτωρής το Ταντή,  Χαρικλού (το Φαρικλί το γελαστό κατά τους χωρκανούς), το Γιαννή του Ταντή,  Ζαμπή, Γκίφος, Ψευτογιατρός, Ξιουρί, Μούγια,  Παπάζαχαρίας , Γιακουμίνα, Κουμής ο Ττενκκετσιής, Τέλης, Αντρέας ο Τελώνης, Χαμηλοζώνα, Περικλής, Πούπα, Μήσιαρος, Μησιαρί, Αντώνης της Μακκούλλας, 

Οι Πάουροι, Κούζα, Λαλλακούνας, Γερομόναχος, Φακολίνα, Παναής ο Παγιατζιής, Ζαρτής, Μαυροσκούφης, Κατσικορώνα, Σιηλάς, Τροσιής

Πατσαλί, Κουλίας, Ζάγκαρος, Τζιαούριες, Κανταρί, Τταουσιάνης, Καζούνα, Σωνάς, Τροχός, Καϊσιά, Καρυκιά, Ξιούρος, Ζούμαρος, 

Κοτσιεκκίνες, Ψιλιάρα, Σιωνιάς, Αρκάστης, Κοσκόνα, Σεραφής, Πουσιαρού, Στρούθος, Σουσάνα, Σάχλης,  

Αυκάς (ήταν ο παιδονόμος του Γυμνασίου μας), Κκουλλάς, Τταουσιάνης, Αρβανίτης, Παπλάς, Πουππούσια, Κορκός, Λάκταρος, 

Κκουτάς, Σκαρή, Γερόβουος, Ροηττάς, Μελής, Κολλητήρι, Καμπαλέρος, Αρχιτέκτονας, Μαλλουππάς, Παντόπιος (Πατάπιος ο δάσκαλος) 

Κουρτουλίνα, Ζαχαροπλάστης, Τσουτζιάριες, Μηχαλιός, Χρυστοφής του Κουλλουρά, το Μαρκούη, Τακκίδης (ιερέας) Ζαχαρίας (ιερέας) 

Κολογιάννενα, Βούρος, Αρκυρός, Γιαννάς, Γιαννίκος, Στράππουλος, Ρησιάς, Τσιουλάρης, Κίτσιος, Βάβηλο, γιατρός Κότσιος,  

Αντρίκκος του Στιαρού (το καφενείο), Φελλάτζιη (παπούτσια), Πισινός, Νναούρα, Κωνσταντής, Χαρικλού, Τηνέντης, Γερομάναχος, Κούρος,  

Κοτσηρή, Στάθιος, Τσαντής, Τταντής, Βίλλακκος, Κορκός Παυλικάς, Πιρήστης, Πιριπήτσης, Μαρκεττάς, Λεβέντης, Γαϊτάνος, Ζαούρη, Κατσιόρτας, Καλαβανάς, Γερμανός, Κάτσιης, Μήτας  

Κούνναρος, Τσιηρρήττα, Μαρκάρα, Μαυρογένης, Πίτσα, Μουζούρα, Κουππαρού, Κούκος, ο Ρρής, Σιοφέρης, Μαρκεττάς,

Μεστουκλή, Γιαλλουρκάτσας, Μουνουχαρού Σαρατζιηνήνα, ο Βασίλης ο Κτίστης, ο ξυλοπόδαρος, Κκαντού, Κουτούρι,  

Μουσιέττα, Βαγιού, Μπήλλης, Πύρκος, Αγάμιτος, Πιτανή, Δρόπης, Ποροσάς, Ασιήκκης, Βελόνα, Αξιαμπαπού, Ζαχαρούι της Ρηνούς,  

Πουττίτσης, Βέβαιας, Καλόηρος (το περβόλι του Καλοήρου),  

Κώστας Πτωχοπούλου (Κώτσιος ο πατρίδας, ο πιο δυνατός άντρας στο Ριζοκάρπασον. Σήκωνε ολόκληρο κορμό του δέντρου με το ένα χέρι έχω τη φωτογραφία του)

Παρακαλούνται οι συγχωριανοί οι οποίοι θα εντοπίσουν παραλήψεις μας, που σίγουρα υπάρχουν, να μας τις στείλουν στο email μας: rizo@rizokarpason.com

*Παρανώμια: λέξη σύνθετη παρά και ονόματα δηλαδή αντί του ονόματος. Στο Ριζοκάρπασον αλλά και σ' όλες τις αγροτικές περιοχές προς αποφυγή σύγχυσης ατόμων με το ίδιο όνομα ή επίθετο αντί του ονόματός του του "κολλούσαν" ένα παρανώμι  το οποίο λέγοντάς ήταν μοναδικό και "φωτογράφιζε" τον φέροντα το παρανώμι αυτό.

 

 


English


Ελληνικοί Ραδιοσταθμοί
 

 


Οι εφημερίδες έγραψαν για το Ριζοκάρπασον


Σχολιάζουμε, Κρίνουμε, ΕπικρίνουμεΕυρωπαϊκή Ένωση


Κυπριακή Δημοκρατία


Ανακοινώσεις


Έφηβος ΒουλευτήςΠρώτο Κουδούνι


Γιάννης ΜανιταράςΚινηματογράφος Λουϊζιάνα

Για χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου επικοινωνήστε μαζί μας. © 2010 Copyright Εκδόσεις "ρο"
Επικοινωνία - Email
Επισκέψεις από: 11/10/1999