Αξιούμε!!!

Κάνε δική σου τη σελίδα μας.

Κύρια Σελίδα.

Εμείς...
Χάρτης
Ομιλίες
Έγραψαν...

Τα Σχολεία μας

Εκπαίδευση
Ενημέρωση
Δημοτικό & Νηπιαγωγείο
Γυμνάσιο
Τα παιδιά μας γράφουν

Δημογραφικά Στοιχεία
Κάτοικοι, Κοινοτικό Συμβούλιο, Σχολική Εφορεία

Μαθητές
Ιστορία
Ασχολίες Κατοίκων

Καταστροφή Πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Οι "Δικοί" μας Άγιοι
Χερσόνησος Αγίων

Απόστολος Ανδρέας (1)
Απόστολος Ανδρέας (2)

Άγιος Φίλωνας (1)
Άγιος Φίλων (2)
Άγιος Συνέσιος (1)
Αγ. Συνέσιος (2)
Αγία Φωτεινή
Μονή και Θαύματα του Απ. Ανδρέα
H Eπισκοπή Καρπασίας

Εγκλωβισμένοι
Το δράμα των εγκλωβισμένων
Οι εγκλωβισμένοι μας
Δολοφονίες, Ξυλοδαρμοί, Κλοπές
ΚΑΡΠΑΣΙΑ: Οι τελευταίοι των Ευρωπαίων εγκλωβισμένων
Μηνύματα Εγκλωβισμένων
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο οδήγησαν οι Ριζοκαρπασίτες τους Τούρκους

Τα δικά μας
Ριζοκαρπασίτικες Συνταγές
Συντυχάννετε (ομιλείτε) ριζοκαρπασίτικα;
Το χωρκόν μου
Ο καιρός στο Ριζοκάρπασον

Το Ριζοκάρπασον στη μνήμη μας
Σωματεία

Ιστορία
Γεωγραφία
Τοπωνυμία
Παραλίες
Μνήμες

Πρόσωπα
Οι Ριζοκαρπασίτες γράφουν
Χερσόνησος Ηρώων
Αγνοούμενοι
Γιάννης Μανιταράς

Το Μαρίν
Νάσα Παταπίου
Πάρις Αθανασιάδης
Γιάννης/Μαρία


Φωτογραφίες
Φωτογραφίες του χθες  (1)
Νέες ανέκδοτες μαθητικές φωτογραφίες  (2)
Νέες Ανέκδοτες φωτογραφίες  (3)
Ανέκδοτες φωτογραφίες  (4)
Νέες Φωτογραφίες  (5)
Νέες μαθητικές φωτογραφίες  (6)
Φωτογραφίες σήμερα (7)
Φωτογραφίες σήμερα (8)

Μαθητικές (9)

Εφημερίδα Ριζοκαρπάσου
Τεύχος 1
Τεύχος 2
Τεύχος 3

Τεύχος 4
Τεύχος 5

Τεύχος 6
Τεύχος 7
Τεύχος 8

Τεύχος 9


Άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες
Τα κατεχόμενα μνημεία μας

Υπουργείο Παιδείας
Κώμα Γιαλού
Νέτα
Επισκοπή Καρπασίας
Lobby for Cyprus
Cypriot Federation

Nepomak
Rizokarpasso fc
ΚατωκοπιάΤηλεφωνικοί κατάλογοι:

ΑΤΗΚ (Κύπρου)

Ο.Τ.Ε (Ελλάδας)

Αρχείο

Το Χωρκό μου

Το χωρκό μου, είμαι σίουρος, εν το ομορφόττερο, εν το καλλύττερο,
λαλούντο Ριζοκάρπασον.

Το χωρκόν μου εν οι τρεις ενορίες του
Το Λεκόν, η Ανάβρυση τζιαι το Πάνω Χωρκόν (Αγία Τριάδα)

Το χωρκόν μου εν το πράσινον του,
όπου και αν πάρεις το μαυαλό τζιαι το βλέμμα σου εν να δεις πράσινο.

 Το χωρκόν μου εν τα τρεχούμενα νερά του,
Έν η Σιλά, η Κρεμμαστή εν του Χριστού.

 Το χωρκόν μου εν οι κάμποι του.
εν η Πετρερή, το Μακρού, το Παλαιχωρκόν, εν η Σικά,  εν η Τρασιά.

 Το χωρκόν μου εν οι γιαλούες του,
το Λιβάϊν, ο Πασίαμμος, το Μελισσάκρος, τα Κορτύλια η Μούττη της Τζιέρκου.

 Το χωρκόν μου εν τα ψάρκα του,
οι σκάροι, οι ορφοί τζιαι οι κουρτούνες του.

 Το χωρκόν μου εν τα βουνά του,
εν το Ράνι του Μαύρου, το Μεσόβουνο, εν ο Κουκκουμάς τζι' ο Πρέντης.

 Το χωρκόν μου εν τα πουλιά του,
οι τζίχλες, τα περτίτζια, τα μαυροσκούφκια , τα κοτσιηνοσκούφκια, οι αυτοσιηνάρες του τζιαι οι τζιερκονούρες του.

 Το χωρκόν μου εν τα χόρτα του,
οι ξυνιάτοι, οι μολόσιες, τζι' οι τζινάρες του Μακρού, τα καυλιά τζιαι τα περτικοκαύλια, εν οι λαψάνες τζιαι τα κύρταμά του.

 Το χωρκόν μου εν τα δέντρα του,
οι τερατσιές, οι σιοινιές, οι αόρατοι, οι αντρουκλιές τζιαι οι ελιές.

 Το χωρκόν μου εν οι στράτες του,
τ΄ ανήφορο της Σικάς, το στένομα τ' Α' Νικολά τ’ ανήφορο του Μαύρου τζιαι το Τάπε Κκόρνε του.

Το χωρκόν μου εν οι ήρωες τζιαι οι αγνούμενοί του
Ο Κάσπης, ο Γιάλλουρος, ο Γιαννίκος, ο Κορκός, ο Συνέσης τζι' ο Καλογήρου.

Το χωρκόν μου εν οι εκκλησιές του
ο Α' Συνέσης, ο Αγιος (Απ. Ανδρέας), η Αγία Τριάδα τζι΄ο Αρκάντζιελος.

 Το χωρκόν μου εν τα ξωκλήσια του,
η Απακού (Άγιος Αββακούμ), η Παναγία η Αφέντρικα, ο Αγιος Φίλων, ο Αης Γιώρκης, η Παναγία η Ελεούσα, ο Αγιος Θεόδωρος, ο Α'  Νάκος (Άγιος Ιάκωβος), ο Αης Φώτης, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Αθανασία , ο Προφήτης Ηλίας.

 Το χωρκόν μου εν τ' αρχαία του,
το Κάστρος, η Αφέντρικα , Α' Φίλος.

 Το χωρκόν μου εν τα σκολεία του,
το Παρθεναγωγείο, το Αρρεναγωγείον,  το Γυμνάσιόν του.

 Το χωρκόν μου εν  οι καφενέες τζιαι τα μαχαζιά  του
ο καφενές τ' Αγιού, το ΘΟΙ, το περίπτερο του Σιονιά, ο καφενές του Κράτη, το μαχαζίν του Ζαχαροπλάστη τζιαι του Φαρμακοποιού, τζαι το Συνεργατικόν.

 Το χωρκόν μου εν  οι πεζίνες τζιαι οι αλευρομηχανές του
η πεζίνα του Γιάννη του Τζιαούρη τζιαι του Ττοουλιού του Ματαίο τζιαι οι μηχανές του Σωκράτη τζιαι του Ττουλιού του Ματαίο πάλε.

Το χωρκόν μου εν τα κέντρα τζιαι τα σινεμά του
Το Λιβάϊ , του Τσούνταρου, τ΄Α΄Φίλου, το Καφέ του κυρ Λούη Νάσαρη το σινεμά του Πολύβιου καλοτζιαιρινό τζιαι σιημωνιάτικο.

 Το χωρκόν μου εν η Δημοτική αγορά του
Με το μαχαζί του Γιάνναρου τζιαι του Βλάσιου, το κασαπιόν του Κάμηλου, του Όττομου, του Κουφαρκού, του Ττούλου του Έλληνα.

Το χωρκόν μου εν οι πλατείες του
η πλατεία τ' Α' Συνέση στην Ανάβρυση τζιαι η πλατεία του Χωρκού (Αγίας Τριάδας)

 Το χωρκόν μου εν τα φαγιά του,
το οφτόν της τερατσιάς, η νερόσουππα τζι' η σκορταλιά του, τα τουμάτσια τζ' ο κουρτουλόπορτός του.

 Το χωρκόν μου εν οι πίττες του
οι πίττες της μίλλας οι πισιήες, οι σακόπιττες τζ' οι λαγγόπιττές του.

 Το Χωρκόν μου εν τα φουρνιστά του,
οι γεννόπιττες, οι τσιριγγόπιττες, οι ξυνιατόπιττες οι αυκωτές τζιαι τα κουκκουρκά του.
 

 Το χωρκόν μου εν ούλοι οι αθρώποι του ζωντανοί τζιαι πεθαμμένοι!!!

Αντρομάχη
Αντώνης της Βελόνας
Βάβυλο
Βασιλέας του Κροίο
Βελούνιας
Βενιζέλος 
Βλάσιος
Γιακουμής
Γιαλλάκιας Ανδρέας
Γιάλλουρος
Γιάννης Κάμηλος
Γιάννης της Κατελούς
Γιάννουρος
Γλύκος
Έλληνας
Ερπίδα Γιωρκαλλή
Ευριπίδη Ζαχαρίας
Εφραίμης του Νικήτα
Ζάκκαρος
Ζάννενα
Ζαννέττος
Ζαόπαυλος
Ζαρίν
Ζαρτής
Ζαχαρίας του Λιάσο
Ζαχαροπλάστης
Ζάχαρος της Χρουσής
Ζάχαρος του Μέσσιο
Ζομενίδης
Θεορής του Δκιαμαντή
Θεορής του Παρπόττα
Θεορής του Ρίκκο
Καέκκος
Κακάτσος
Κακού του Γιαγκουλλή
Κακουλλού Μελένου
Κάννας θεόδουλος
Κανού του Ζάννου (Ζάννενα)
Καρελάς
Καρσάς Κυριάκος
Κάττος
Κικής
Κίος Γιάννης
Κίτσης
Κκαραμπάουλλος
Κκαττήλης
Κκισμηράς
Κκόμετης
Κκουλλάς
Κκουννούς Κώστας
Κκούσιος Στέλιος
Κκουτάς
Κολατσίν
Κολλητήρι
Κούκλος
Κουλίας
Κουλλουράς
Κουρκουτάς
Κουτούρι
Κούτσουλλας
Κουφαρί
Κρέντος Χριστόδουλος
Κυριάκος της Ττινούς
Κυριάκος του Γέρου
Κωσταγιάς
Λαβίθκιας
Λιάσος
Λουβκιέρης Χριστόδουλος
Μακρής
Μανιταράς Ζαχαρίας
Μαντούρα
Μάος
Μαρία του Ταλιού
Μαριάλλα
Μαριτσού Μανώλη
Μαριτσού του Μεσσιουρκού
Μάρκος του Πέσιη
Μελής
Μηνάς Θ.
Μήτσαρος
Μηχάλης του Ταλιού
Μικέλλης
Μιρτής του Κουζάρη
Μονοκόρη
Μυτήρκας
Νικάκης
Νικόλας Ανεμούρη
Νίκος Παρπέρης
Νίκος του Βαλέρκου
Νουρί 
Ξυνιάτος
Ξυνιατούρα
Οικονομίδης Μιχαλάκης
Όμπασιης
Οξιού
Όττομος
Παλέξας Νικόλας
Παλεττού
Παλλίκαρος Γιατρός
Παναής του Πιτανιού
Παναούλλος
Παναούλλος
Πάουρος
Παπάζαχαρίας
Παπάστυλιας
Παράσκος του Σκέττου
Παρταλού
Πασκάλης
Παστουνάς
Πάτερ Κλεόπας
Παυλος του Γάλλου
Πελλόγιαννος
Πετρής
Πεττεμερίδης
Πεττούρι
Πητούρα
Πίγκαραλλης
Πισιήας
Πιτσιός
Πίτταρος
Πολύβκιας
Ποξαμάτης Ι.
Πορτέτι
Πότσος
Πουλλάκκα
Πούλλακκος Γιάννης
Πουππούσιας
Ππακλαβατζιής
Ππαλούγκος
Ππεκρής
Πυρήστης
Πυρίστης
Ρούσσος
Σάββας του Τρικουλία
Σέλενο
Σιάμπης
Σιεπαρνάς
Σιημητράς
Σιήπος
Σιονιάς Γ.
Σιούντης
Σολωμός
Σπύρος
Στασής
Σταυρινός Μηνά
Στεφανής, ο 
Στρόγκολος Α. 
Στρούφος
Στυλιάς του Αγγουράς
Σώττος
Τάκης Ταχυδρόμος
Ταντής
Τζιαούρης
Τζιζιρίκκος
Τίστηρης
Τιτάς Δ.
Τουλάς
Τρικουλιάς Α.
Τροσιής
Τροχός
Τσαγκάρης
Τσιακόλας Ν.
Τσιάτταλος
Τσιάτταλος Νικόλας
Τσιηκολίν
Τσούνταρος
Τταβλαντάς Γιάννης
Ττάκκας
Ττανής
Ττάππας
Ττήκκιρος
Ττίκκηρος Γιάννης
Ττουλήν της Ορούς
Ττουλήν του Ματαίο
Ττούλος
Φαλάς
Φάνενα
Φηρίλλας
Φραγκούδης Φράγκος
Φτειράς
Χάγγελος
Χαλκάς Ζαχαρίας
Χάματσος
Χαμπής του Χάσο
Χαρήδημος
Χάρις Κούνος
Χαρίτα του Πιτανιού
Χάρκας Α. 
Χάρος
Χατζιηαναστάσης
Χατζιηγιάγκος Τουρκόπουλλος
Χριστόδουλος του Λίρα
Χρίστος Πετεβίνος
Χρίστος του Γελάμενου

 

 


English


Ελληνικοί Ραδιοσταθμοί
 

 


Οι εφημερίδες έγραψαν για το Ριζοκάρπασον


Σχολιάζουμε, Κρίνουμε, ΕπικρίνουμεΕυρωπαϊκή Ένωση


Κυπριακή Δημοκρατία


Ανακοινώσεις


Έφηβος ΒουλευτήςΠρώτο Κουδούνι


Γιάννης ΜανιταράςΚινηματογράφος Λουϊζιάνα

Για χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου επικοινωνήστε μαζί μας. © 2010 Copyright Εκδόσεις "ρο"
Επικοινωνία - Email
Επισκέψεις από: 11/10/1999